Sản phẩm bảo hiểm

Bảo Hiểm Cháy Nổ

Đối tượng bảo hiểm: Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; máy móc thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư, tài sản khác.

Hotline tư vấn và bán hảo hiểm 24/24:  0932.099.358

Phạm vi bảo hiểm:

Cháy, nổ.

Hình thức bồi thường:

1. Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;

2. Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;

3. Trả tiền bồi thường.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường:

1. Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;

2. Hợp đồng bảo hiểm;

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy;

4. Biên bản giám định của DNBH hoặc người được DNBH ủy quyền;

5. Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc các bằng chứng  chứng minh tổn thất;

6. Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

 

Nội dung thông tư 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010

Sản phẩm bảo hiểm khác

Bảo Hiểm Rủi Ro Xây Dựng

Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Căn Hộ, Nhà Chung cư

Khung nhà, tài sản bên trong khung nhà, đồ đạc của chủ nhà, tai nạn cá nhân

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Du Lịch

Người nước ngoài du lịch Việt Nam kể cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe

Gia đình hạnh phúc là gia đình mà trong đó mọi người đều khỏe mạnh, đầy đủ sức khỏe để học tập, lao động..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Giáo Viên Và Học Sinh

Học sinh đang theo học các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học,..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Cháy Nổ

Bảo Hiểm Cháy Nổ

Bảo Hiểm Cháy Nổ

Bảo Hiểm Cháy Nổ

Bảo Hiểm Cháy Nổ

0932.099.358

  • Yahoo Yahoo

    Ms Hiên

    0932.099.358