Sản phẩm bảo hiểm

Bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự xe Ô Tô

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

PHẠM VI BẢO HIỂM

     - Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

     - Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra

 

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

-    Đối với mô tô, xe máy

+    Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người : 150.000.000 đồng/người/ vụ 

+    Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản: 50.000.000 đồng/vụ

-    Đối với ô tô

+    Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người : 150.000.000 đồng/ người/ vụ

+    Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản: 100.000.000 đồng/ vụ 

 

 

- Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ: 0932.099.358 (Ms. Hiên)

Sản phẩm bảo hiểm khác

Bảo Hiểm Rủi Ro Xây Dựng

Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Căn Hộ, Nhà Chung cư

Khung nhà, tài sản bên trong khung nhà, đồ đạc của chủ nhà, tai nạn cá nhân

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Du Lịch

Người nước ngoài du lịch Việt Nam kể cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe

Gia đình hạnh phúc là gia đình mà trong đó mọi người đều khỏe mạnh, đầy đủ sức khỏe để học tập, lao động..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Giáo Viên Và Học Sinh

Học sinh đang theo học các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học,..

Xem chi tiết

Bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự xe Ô Tô

Bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự xe Ô Tô

Bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự xe Ô Tô

Bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự xe Ô Tô

Bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự xe Ô Tô

0932.099.358

  • Yahoo Yahoo

    Ms Hiên

    0932.099.358