Sản phẩm bảo hiểm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

1. Đối tượng bảo hiểm
Bồi thường cho Người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba

2. Phạm vi bảo hiểm
PVI sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:
- Trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải thanh toán phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào được lập lần đầu tiên chống lại Người được bảo hiểm trong thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và là hậu quả trực tiếp của bất kỳ hành động bất cẩn, sai sót hoặc thiếu sót nào mà Người được bảo hiểm mắc phải trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm và trong khi Người được bảo hiểm hoặc Người làm thuê cho họ thực hiện các công việc đã được xác định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
- Các chi phí và phí tổn phát sinh nhằm bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào (được PVI chấp thuận trước bằng văn bản)

Sản phẩm bảo hiểm khác

Bảo Hiểm Rủi Ro Xây Dựng

Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Căn Hộ, Nhà Chung cư

Khung nhà, tài sản bên trong khung nhà, đồ đạc của chủ nhà, tai nạn cá nhân

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Du Lịch

Người nước ngoài du lịch Việt Nam kể cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe

Gia đình hạnh phúc là gia đình mà trong đó mọi người đều khỏe mạnh, đầy đủ sức khỏe để học tập, lao động..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Giáo Viên Và Học Sinh

Học sinh đang theo học các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học,..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

0932.099.358

  • Yahoo Yahoo

    Ms Hiên

    0932.099.358