Sản phẩm bảo hiểm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

1. Đối tượng bảo hiểm
Bồi thường cho Người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba

2. Phạm vi bảo hiểm
PVI sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:
- Trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải thanh toán phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào được lập lần đầu tiên chống lại Người được bảo hiểm trong thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và là hậu quả trực tiếp của bất kỳ hành động bất cẩn, sai sót hoặc thiếu sót nào mà Người được bảo hiểm mắc phải trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm và trong khi Người được bảo hiểm hoặc Người làm thuê cho họ thực hiện các công việc đã được xác định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
- Các chi phí và phí tổn phát sinh nhằm bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào (được PVI chấp thuận trước bằng văn bản)

Sản phẩm bảo hiểm khác

Bảo hiểm tai nạn cá 24/24

Bảo hiểm Tai nạn Con người PVI hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho người được bảo hiểm trước các rủi ro..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Hàng Hóa

Hàng hoá trong quá trình vận chuyển và xếp dỡ hàng bằng đường thuỷ, đường bộ và đường hàng không

Xem chi tiết

Bảo hiểm Vật Chất Thân Xe Ô Tô

Bảo hiểm vật chất xe: bảo hiểm này không bắt buộc, tuy nhiên đây là loại bảo hiểm phổ biến, mà hầu như những..

Xem chi tiết

Bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự xe Ô Tô

Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới là bạn đã chấp hành đúng chủ trương chính sách..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Ôtô Của Công Ty Bảo Hiểm Dầu Khí PVI

Bạn là chủ của một chiết oto đang điều khiển giao thông, và khi tham gia giao thông bạn sẽ không thể nào lường..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Bồi thường cho Người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Rủi Ro Công Nghiệp

Là tài sản của các xí nghiệp sản xuất công nghiệp bao gồm: nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá,..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Cháy Nổ

Đối tượng bảo hiểm: Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; máy móc thiết bị; các loại hàng hóa,..

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

0932.099.358

  • Yahoo Yahoo

    Ms Hiên

    0932.099.358